Przedszkole Publiczne nr 1

58-530 Kowary ul. Sienkiewicza 9

Tel: (75) 718-25-34

       (75)718-26-24

sekretariat/dyrektor wew. 11

(7:30 - 15:30)

intendent wew. 12                 

(7:30 - 15:30)

fax wew. 13

świetlica wew. 16                   

(6:00 -7:30; 15:30 - 17:00)

 

      

Strona główna

 

 

Dzisiaj na tablicy

Szanowni Rodzice.

W związku z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, informującą o zawieszeniu wszystkich zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, zachęcamy Państwa gorąco do różnego rodzaju zabaw i ćwiczeń, które przygotują dziecko do nauki czytania i pisania oraz umilą czas spędzony w domu.

Propozycje aktywności będą nawiązywały do tematów wynikających z planu pracy zgodnie z podstawa programową a ich realizacja jest całkowicie dobrowolna.

Przygotowane zestawy zabaw i ćwiczeń można pobrać w menu dodatkowym po lewej stronie (menu boczne), w zakładce: "Propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci". W zakładce znajdują się foldery z propozycjami zabaw dla dzieci z każdej grupy wiekowej. 

Zachęcamy wszystkich rodziców do korzystania z naszych propozycji w czasie zabaw z dziećmi oraz dokumentowania tych niepowtarzalnych, wspólnie spędzonych chwil w formie obrazków, zdjęć, kart pracy, itp., zachowanych w teczkach. Żebyśmy wspólnie mogli podziwiać starania, trud włożony w pracę oraz kreatywność wszystkich kochanych dzieci, kiedy już wrócą do przedszkola :)

 Życzymy miłej zabawy :) 

 

DROGI RODZICU

Wykorzystaj czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, na większe usamodzielnienie swojego dziecka – oczekuj od niego większej pomocy przy codziennych czynnościach w domu np. podczas przygotowywania posiłków, sprzątania, czy nawet podczas wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem się, przygotowaniem do snu, w których bardzo często, z powodu pośpiechu, dzieci są wyręczane. Wykorzystaj pobyt dziecka w domu na rozmowy z nim na różnorodne tematy. W ten sposób będziesz wzbogacał słownictwo swojego dziecka. Znajdź czas na czytanie dzieciom i z dziećmi. Korzystaj z edukacyjnych programów telewizyjnych, zaproponuj dziecku gry planszowe czy zabawy i gry zręcznościowe.

Korzystaj z porad i propozycji nauczyciela. Nie unikaj kontaktu z nim. Pytaj o wszystko i dziel się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi dziecka. W sytuacji zawieszenia pracy przedszkoli to na Tobie i Nauczycielu spoczywa odpowiedzialność za edukowanie dziecka i stwarzanie mu warunków do wszechstronnego rozwoju.

Dziecko w domu powinno, tak jak w przedszkolu, bawić się samodzielnie swoimi zabawkami, konstruować, układać, sprzątać, czuć się bezpieczne i swobodne w swej aktywności. Powinno także ruszać się i wykonywać wiele prostych ćwiczeń gimnastycznych.

 

    źródło: https://www.facebook.com/pg/kancelaria.premiera/posts/?ref=page_internal 

Szanowni Państwo 

W związku z wprowadzeniem dnia 20 marca 2020 roku stanu epidemii: 

 - Podjęto decyzję o przedłużeniu zawieszenia zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych do Świąt Wielkanocnych. 

 - Wprowadzeniu dodatkowych 14 dni zasiłku opiekuńczego (niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki). Przysługującego rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Jednak można go otrzymać tylko na dziecko poniżej 8. roku życia. 

- Rodzice proszeni są o śledzenie bieżących komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

  

Ważna informacja! 

Ze względu na wprowadzenie stanu epidemii, 

uprzejmie prosimy interesantów o telefoniczny kontak

z sekretariatem pod numerami:

- 757 182 534

 - 757 182 624 

  

 Szanowni Rodzice.

Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół

i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649 z późn. zm.),

informujemy o następujących przerwach w funkcjonowaniu przedszkola:

- 24 grudnia 2019 r.

- 27 grudnia 2019 r.

- 12 czerwca 2020 r.

- od 01 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

 

Uprzejmie prosimy o wzięcie pod uwagę powyższych

terminów w przypadku wcześniejszego planowania dni wolnych i/lub urlopu.

 

Dziękujemy.

 

 

 link do rozliczeń podatku: https://program.pity365.pl/spsm.