Przedszkole Publiczne nr 1

58-530 Kowary ul. Sienkiewicza 9

Tel: (75) 718-25-34

       (75)718-26-24

sekretariat/dyrektor wew. 11

(7:30 - 15:30)

intendent wew. 12                 

(7:30 - 15:30)

fax wew. 13

świetlica wew. 16                   

(6:00 -7:30; 15:30 - 17:00)

 

      

Grupa VII 3-latki

Grupa VII  3 latki

 

 Nauczycielki:

- mgr Wioleta Ignasiewicz

- mgr Zofia Olszewska         

  

Pracownik obsługi:

- Anna Olchawa