Przedszkole Publiczne nr 1

58-530 Kowary ul. Sienkiewicza 9

Tel: (75) 718-25-34

       (75)718-26-24

sekretariat/dyrektor wew. 11

(7:30 - 15:30)

intendent wew. 12                 

(7:30 - 15:30)

fax wew. 13

świetlica wew. 16                   

(6:00 -7:30; 15:30 - 17:00)

 

      

Programy, Projekty

Programy dopuszczone do użytku w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Kowarach 

 

"KOCHAM PRZEDSZKOLE" - PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

AUTORSTWA SŁAWOMIRY ZAŁĘSKIEJ, WYDAWNICTWO WSiP 2018 ROK

 

 

 

Projekty realizowane  w przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019:

 

 

   1. MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY: 

    „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

 

 Honorowy patronat nad Projektem objęli:

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

 Jacek Lipiński – Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

 Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola,

 Wydawnictwo Edukacyjne MAC,

 Telewizja Łódzka, 

 Telewizja Aleksandrowski Kurier, 

 Zespół ludowy Rokiczanka.  

 

 Międzynarodowy Projekt Edukacyjny 

Piękna Nasza Polska Cała 

jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 

100 rocznicę odzyskania niepodległości.

 

 Temat, jakże ważny i poważny - jednak może i powinien być zrozumiały

także dla najmłodszych odbiorców.

 

 Wiek przedszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku 

świadomości kim jest i skąd pochodzi.

 

 Cele ogólne :

Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych.

Uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski.

 Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. 

 

Cele szczegółowe: 

 * Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych. 

 * Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów 

 * Poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych. 

 * Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem. 

 * Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów

 

  Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową

i kierunkiem polityki oświatowej MEN

  

 

2. MALI TURYŚCI  

 

Współpraca z zaprzyjaźnionymi placówkami edukacyjnymi

w celu poznawania walorów kulturowych,

zabytkowych i krajoznawczych naszego regionu. 

 

 

3. BEZPIECZNIE W PRZEDSZKOLU, W DOMU, NA DRODZE

 

Projekt organizowany cyklicznie we współpracy z Komendą Miejską Policji

w Kowarach  w ramach oddziaływań  profilaktycznych. 

 

4. W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH! 

Powiedz mi, a zapomnę. 

Pokaż mi, a zapamiętam. 

Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. 

                                      Konfucjusz

 

 

Innowacja pedagogiczna na temat zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym powstała,

by pomóc przedszkolakom przyswajać wiedzę odnośnie zasad zdrowego stylu życia,

która powinna być nieodłącznym elementem wychowania dzieci w dzisiejszym świecie.

 

Zadaniem innowacji jest przede wszystkim rozbudzenie u dzieci zdrowego trybu życia

poprzez ćwiczenia gimnastyczne oraz kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych

zgodnie z piramidą żywienia, a także wzbudzenie ciekawości dzieci.

 

Ważne jest aby dzieci samodzielnie mogły dokonywać świadomych wyborów.

 


Cele ogólne:

1. rozbudzanie u dzieci zdrowego trybu życia,

2. uświadomienie dzieciom jak ważne jest codzienne zjadanie owoców i warzyw, oraz kształtowanie zdrowych                nawyków żywieniowych i rozwijanie sprawności ruchowej.

 

Cele szczegółowe: 

1. wspomaga rozwój poprzez ruch oraz kontakt emocjonalny i fizyczny,

2. zna piramidę żywienia i zasady zdrowego odżywiania,

3. świadomie wybiera zdrowe produkty,

4. zna sposoby przygotowania zdrowych posiłków,

5. rozwija zainteresowania prozdrowotne,

6. rozwija zdolności manualne,

7. odczuwa radość podczas współpracy w grupie,

8. bezpiecznie przygotowuje wybrane potrawy,

9. nakrywa do stołu i sprząta po sobie,

10. kulturalnie zachowuje się podczas spożywania posiłków,

11. wyraża swoje opinie, mówi o swoich potrzebach.