Przedszkole Publiczne nr 1

58-530 Kowary ul. Sienkiewicza 9

Tel: (75) 718-25-34

       (75)718-26-24

sekretariat/dyrektor wew. 11

(7:30 - 15:30)

intendent wew. 12                 

(7:30 - 15:30)

fax wew. 13

świetlica wew. 16                   

(6:00 -7:30; 15:30 - 17:00)

 

      

Programy, Projekty

 I Programy dopuszczone do użytku w Przedszkolu Publicznym Nr 1

w Kowarach:

 

1. "KOCHAM PRZEDSZKOLE"

PROGRAM WYCHOWANIAPRZEDSZKOLNEGO AUTORSTWA SŁAWOMIRY ZAŁĘSKIEJ, WYDAWNICTWO WSiP 2018 ROK

 

2. PROGRAM PREORIENTACJI ZAWODOWEJ, PT. "BĄDŹ KRAWCEM SWOICH MARZEŃ"

Celem preorientacji zawodowej jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami w ich otoczeniu, kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich pro-zawodowych marzeń. 

 Treści programowe oraz cele szczegółowe – osiągnięcia dzieci: 

1. Zasoby własne, m.in.: zainteresowania, predyspozycje, mocne i słabe stron jako potencjalnych wyznaczników obszarów do rozwoju, kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, predyspozycje zawodowe, stan zdrowia. 

 2. Wprowadzenie w świat zawodów, m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszanie się po nim. 

 3. Ginące zawody. 

 4. Moim marzeniem jest! m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, marzenie o swoim przyszłym zawodzie.

3. PROGRAM „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to największy ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej dla przedszkoli oraz od 2019 roku również dla szkół podstawowych.

Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

 

II Projekty realizowane  w przedszkolu:

 

1. BLISKIE SPOTKANIE Z KINEMATOGRAFIĄ

Innowacja na temat kinematografii dzieci w wieku przedszkolnym powstała, żeby pomóc przedszkolakom przyswoić wiedzę dotyczącą tematu kinematografii dziecięcej, sposobów jej produkcji i realizacji oraz właściwych treści przekazywanych dzieciom od najmłodszych lat przez wytwórnie filmowe. 

 

Cele ogólne:

1. rozbudzanie u dzieci świadomości związanej z kinematografią,

2. uświadomienie dzieciom jak ważny jest sposób przekazu i zrozumienie treści,

3. kształtowanie prawidłowych nawyków związanych z wyborem tematyki oglądanych filmów.

 

Cele szczegółowe:

1. interesuje się tematyką i przekazem produkcji filmowych,

2. stosuje zasady kulturalnego zachowania w czasie seansów filmowych,

3. interpretuje przekaz tematyczny filmu,

4. potrafi wyciągnąć wnioski z treści filmu,

5. opowiada fabułę filmu,

6. rozróżnia fikcję od rzeczywistości,

7. wzbogaca wyobraźnię i wiedzę o świecie.