Przedszkole Publiczne nr 1

Postępowanie o zamówienie publiczne na zadanie

Postępowanie o zamówienie publiczne na zadanie: „Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego nr 1 w Kowarach, w celu przygotowania posiłków dla dzieci przedszkolnych w roku 2023”. Dostęp do dokumentacji postępowania pod linkiem zawartym w załączniku nr 10 do SWZ.