Przedszkole Publiczne nr 1

Postępowanie o zamówienie publiczne na zadanie: Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego nr 1 w Kowarach.

Przedszkole Publiczne nr 1 w Kowarach zaprasza do udziału w postępowaniu
o zamówienie publiczne na zadanie: 
Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego nr 1
w Kowarach, w celu przygotowania posiłków dla dzieci przedszkolnych 
od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r.
 
Dokumentacja postępowania dostępna jest na miniPortalu UZP
pod linkiem zawartym w poniższym załączniku.