Przedszkole Publiczne nr 1

58-530 Kowary ul. Sienkiewicza 9

Tel: (75) 718-25-34

       (75)718-26-24

sekretariat/dyrektor wew. 11

(7:00 - 15:00)

intendent wew. 12                 

(7:30 - 15:30)

fax wew. 13

świetlica wew. 16                   

(6:00 -7:30; 15:30 - 17:00)

 

      

Ćwiczenia artykulacyjne

Sprawność aparatu artykulacyjnego jest bardzo ważna dla wyrazistości naszych wypowiedzi. Wymawianiu poszczególnych dźwięków mowy towarzyszy poruszanie się warg, języka, podniebienia miękkiego i żuchwy. Ruchy te muszą być bardzo dokładne, tzn. powinny być wykonane w ściśle określony sposób, a także w danym miejscu jamy ustnej. Na przykład przy realizacji głoski "s" niezbędne jest zbliżenie siekaczy do siebie, co możliwe jest tylko przy prawidłowym zgryzie. Tak więc dla poprawnego artykułowania dźwięków mowy konieczna jest zarówno sprawność, jak i prawidłowa budowa aparatu artykulacyjnego. Ćwiczenia usprawniające narządy mowy, a w szczególności język, wargi i podniebienie przygotowują do prawidłowego mówienia można wykonywać w formie zabawy już z dwu- lub trzyletnim dzieckiem. Pamiętajmy jednak, że czas trwania i liczbę powtórzeń należy dostosować do indywidualnych potrzeb oraz możliwości dziecka. Na początku wykonujmy ćwiczenia wspólnie z dzieckiem przed lustrem, co dodatkowo zachęci je do pracy, ponieważ dzieci uwielbiają naśladować dorosłych. Kiedy dziecko potrafi już wykonać ćwiczenie poprawnie bez wzorca, wykorzystując tylko polecenie ze słuchu, wtedy można wykonywać ćwiczenia przy każdej okazji: spacer, jazda samochodem, zabawy w kąpieli.  Ćwiczenia logopedyczne zaczynamy od najprostszych, stopniowo zwiększając ich trudność, żeby nie były przykrym obowiązkiem a wspólną zabawą.

Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego mają na celu:

• usprawnianie języka, warg, podniebienia miękkiego i żuchwy (dolnej ruchomej szczęki),

• opanowanie umiejętności świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych,

• wyrobienie wrażliwości miejsc i ruchów w jamie ustnej, istotnych dla prawidłowego wymawiania dźwięków,

• usprawnienie koordynacji ruchowej w zakresie aparatu artykulacyjnego,

• wyuczenie prawidłowego połykania.