Przedszkole Publiczne nr 1

58-530 Kowary ul. Sienkiewicza 9

Tel: (75) 718-25-34

       (75)718-26-24

sekretariat/dyrektor wew. 11

(7:00 - 15:00)

intendent wew. 12                 

(7:30 - 15:30)

fax wew. 13

świetlica wew. 16                   

(6:00 -7:30; 15:30 - 17:00)

 

      

Słuch fonematyczny

Słuch fonematyczny, najogólniej mówiąc, to zdolność do rozróżniania dźwięków mowy ludzkiej - fonemów, występujących w danym języku. Posiadanie tej zdolności jest jednym z warunków opanowania przez dziecko umiejętności czytania i pisania. 

Nie jest to zdolność wrodzona, wykształca się w okresie dzieciństwa, pod wpływem bodźców słuchowych dostarczanych dziecku.

Zaburzenia słuchu fonematycznego utrudniają rozumienie mowy i są przyczyną wadliwej realizacji głosek, powodującą trudności w czytaniu i pisaniu ze słuchu. Dziecko dobrze słyszy słowa, lecz w ciągu mownym nie potrafi rozróżnić pojedynczych dźwięków, lub złożyć je w całość dźwiękową. W efekcie - w czytaniu uporczywie literuje, ma kłopoty z przejściem do czytania sylabami i wyrazami, co utrudnia zrozumienie treści. Zdarza się, że dziecko w starszym wieku opuszcza, przestawia lub dodaje różne głoski, sylaby, a w piśmie ma problemy z dwuznakami, spółgłoskami miękkimi, dźwięcznymi i bezdźwięcznymi. Zaburzenia słuchu fonematycznego powodują rozwijanie się wad i zaburzeń mowy. Jeśli rozwój motoryki narządów mowy i słuchu fizycznego jest prawidłowy, to przyczyny złej wymowy leżą zazwyczaj właśnie w niedostatecznej kontroli słuchowej (mowa o słuchu fonematycznym). Ćwiczenie słuchu mownego znacznie przyspiesza usuwanie zaburzeń dyslalicznych i jest pomocne, a niekiedy konieczne w niektórych typach afazji.