Przedszkole Publiczne nr 1

58-530 Kowary ul. Sienkiewicza 9

Tel: (75) 718-25-34

       (75)718-26-24

sekretariat/dyrektor wew. 11

(7:00 - 15:00)

intendent wew. 12                 

(7:30 - 15:30)

fax wew. 13

świetlica wew. 16                   

(6:00 -7:30; 15:30 - 17:00)

 

      

Logopedia

 

Zachęcamy Państwa do różnego rodzaju zabaw i ćwiczeń logopedycznych.

Przygotowane są specjalnie z myślą o Państwa dzieciach, z podziałem na obszary, 

które były usprawniane w czasie terapii logopedycznej w przedszkolu. 

Szanowni Państwo, proponowane ćwiczenia będą w większości uniwersalne, żeby mogły skorzystać z nich również dzieci, które nie zostały objete terapią logopedyczną a chciałyby również poćwiczyć :) Zbiory zabaw i ćwiczeń będą miały charakter usprawniający i utrwalający, proszę się nie obawiać, że nie zostali Państwo do tego przygotowani, każde ćwiczenie jest kolejnym krokiem Państwa dziecka do lepszego komunikowania się z rodzicami, kolegami. Ponieważ mowa nie jest Nam dana, a wyuczona, należy ją ćwiczyć - do czego gorąco zachęcam. Natomiast wszystkie nowe działania terapeutyczne obejmujące czynności bardziej specjalistyczne, rozpoczniemy ponownie po powrocie do przedszkola.

 

Krótko o tym - po co jestem w przedszkolu?

Logopedzi badają i studiują procesy komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach jego aktywności w celu promowania rozwoju komunikacyjnego, edukacyjnego, społecznego i zawodowego. Zajmują się korygowaniem wad wymowy i usprawnianiem motoryki aparatu mowy, profilaktyką, likwidowaniem objawów zaburzonej komunikacji językowej, uwarunkowanych środowiskowo lub organicznie, stymulacją mowy opóźnionej i rehabilitacją mowy po wypadkach lub incydentalnych urazach czy udarach mózgowych (w przypadku całkowitej lub częściowej utraty mowy lub/i rozumienia). Kiedy mowa się nie rozwija lub prognozy rozwoju są mało optymistyczne, a także wtedy, gdy mowa jest niezrozumiała dla otoczenia. 

Zakres działań logopedy obejmuje m.in.:

  • prowadzenie pracy profilaktycznej i terapeutycznej w celu likwidowania lub zmniejszania zaburzeń komunikacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • prowadzenie doradztwa logopedycznego,
  • ustalanie postępowania korekcyjno-terapeutycznego (np. na etapie diagnozy, prewencji i terapii logopedycznej),
  • prowadzenie pracy profilaktycznej i terapeutycznej w zakresie czytania i pisania, a w wielu przypadkach w zakresie ogólnego rozwoju psychomotorycznego,
  • utrzymywanie kontaktów z rodzinami dzieci i młodzieży objętych opieką logopedyczną, nauczycielami, oraz innymi terapeutami (psychologiem, rehabilitantem), by wspólne poszukiwać rozwiązań problemów wynikających z zaburzeń komunikacji,
  • opracowywanie, adaptowanie oraz weryfikowanie narzędzi badawczych do diagnozy i terapii zaburzeń komunikacji,
  • przeprowadzanie badań logopedycznych z wykorzystaniem różnych narzędzi badawczych w celu ustalenia stanu rozwoju mowy i zaburzeń komunikacyjnych,
  • ocenianie i interpretowanie wyników badań oraz formułowanie wskazań,
  • wykonywanie wspólnie z innymi specjalistami zadań pokrewnych.