Przedszkole Publiczne nr 1

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,

z którym jest kontakt pod adresem mailowym:


iod@eventjgora.pl