Przedszkole Publiczne nr 1

58-530 Kowary ul. Sienkiewicza 9

Tel: (75) 718-25-34

       (75)718-26-24

sekretariat/dyrektor wew. 11

(7:30 - 15:30)

intendent wew. 12                 

(7:30 - 15:30)

fax wew. 13

świetlica wew. 16                   

(6:00 -7:30; 15:30 - 17:00)

 

      

Przyjaciele przedszkola

Podziękowanie!  

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Rodzice i Dzieci

Przedszkola Publicznego nr 1 w Kowarach

składają podziękowanie:

Pani Burmistrz Miasta Kowary Elżbiecie Zakrzewskiej,

 Panu Tadeuszowi Gołębiewskiemu - właścicielowi sieci hoteli "Gołębiewski"

za okazaną pomoc i wsparcie.

 

Serdeczne podziękowanie za pomoc składamy również:

Panu Krzysztofowi Kolasa - właścicielowi Firmy Hydro - Kol w Kowarach

oraz

  Pani Krystynie Kowalczyk - właścicielce Firmy Solarium "Riviera".

 

 

Serdeczne podziękowania kierujemy również do Pana Karola z Firmy "Karolus Travel" 

 

Wyrażając swoją wdzięczność za Państwa życzliwość 

życzymy powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń oraz samych sukcesów.

Artykuły