Przedszkole Publiczne nr 1

58-530 Kowary ul. Sienkiewicza 9

Tel: (75) 718-25-34

       (75)718-26-24

sekretariat/dyrektor wew. 11

(7:30 - 15:30)

intendent wew. 12                 

(7:30 - 15:30)

fax wew. 13

świetlica wew. 16                   

(6:00 -7:30; 15:30 - 17:00)

 

      

Kadra

W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, posiadająca odpowiednie przygotowanie pedagogiczne i metodyczne, oferująca szeroki wachlarz ciekawych zabaw, zajęć muzycznych, plastycznych, ruchowych, itp. Nauczycielki posiadają wykształcenie wyższe, kierunkowe i specjalistyczne. Systematycznie podnoszą uzupełniają swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach, warsztatach szkoleniowych oraz relizując dodatkowe studia kierunkowe.Dyrektor przedszkola

mgr Zofia Olszewska - nauczyciel dyplomowany


Grupa I  3-latki

mgr Helena Prutis - nauczyciel kontraktowy, pedagog specjalny - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektyalną

p. Elżbieta Cieszkowska - pracownik obsługi

 
Grupa II  3/4 - latki
 

mgr Krystyna Kozik - nauczyciel kontraktowy, pedagog specjalny:edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektyalną

p. Małgorzata Wybraniec - pracownik obsługi

 

Grupa III  4  - latki

mgr Iwona Nowak -  nauczyciel mianowany

p. Ema Siemieniec - pracownik obsługi

 

Grupa IV  4/5 - latki

mgr Joanna Gadzina - nauczyciel dyplomowany, terapeuta pedagogiczny

mgr Ewa Mazurak -  nauczyciel dyplomowany, terapeuta pedagogiczny

p. Anna Kalinowska - pracownik obsługi

 

Grupa V  5 - latki 

mgr Katarzyna Śmiałek -  nauczyciel dyplomowany

mgr Dominika Ferenc - Gryz - nauczyciel dyplomowany, neurologopeda, oligofrenopedagog

p. Renata Steckowicz - pracownik obsługi

 

Grupa VI  6 - latki

mgr Zofia Olszewska - nauczyciel dyplomowany

lic. Wanda Kornak - nauczyciel mianowany

 

Grupa VII  6 - latki

mgr Anna Wieczorek - nauczyciel kontraktowy, neurologopeda

mgr Wioleta Ignasiewicz - nauczyciel kontraktowy, oligofrenopedagog

p. Anna Olchawa - pracownik obsługi

 

Język angielski - p. Nina Mateńko

Psycholog - p. Eliza Ziemianek

Katecheza -  O. Włodzimierz Starostecki

 

Obsługa sekretariatup. Ewa Murawska 

Główna księgowap. Iwona Kowalska 

Intendentka p. Dagmara Szcześniak

Obsługa kuchni: p. Anna Kępisty, Krystyna Górniecka, Beata Jankowska 

Konserwator: p. Andrzej Ślusarczyk