Przedszkole Publiczne nr 1

58-530 Kowary ul. Sienkiewicza 9

Tel: (75) 718-25-34

       (75)718-26-24

sekretariat/dyrektor wew. 11

(7:30 - 15:30)

intendent wew. 12                 

(7:30 - 15:30)

fax wew. 13

świetlica wew. 16                   

(6:00 -7:30; 15:30 - 17:00)

 

      

Kadra

Dbając o najwyższe standardy w zakresie działań opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznych,

pragniemy poinformować, że w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Kowarach,

pracuje wykwalifikowana kadra pedagogicznaposiadająca odpowiednie przygotowanie pedagogiczne i metodyczne,

oferująca podopiecznym m. in. szeroki wachlarz ciekawych zabaw, zajęć muzycznych, plastycznych, ruchowych. 

 

Grono Pedagogiczne posiada wykształcenie wyższe, kierunkowe oraz specjalistyczne w zakresie:

pedagogiki, neurologopedii, oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, gimnastyki korekcyjnej,

integracji sensorycznej i nauczania języka angielskiego.

 

Dyrekcja oraz Kadra Pedagogiczna i Administracyjna

dbają o systematyczne uzupełnianie i doskonalenie warsztau pracy, 

uczestnicząc w licznych kursach, warsztatach szkoleniowych, webinarach

oraz relizując dodatkowe studia kierunkowe.

 

Kadra Przedszkola Publicznego nr 1 w Kowarach

 

Dyrektor Przedszkola 

mgr Zofia Olszewska - nauczyciel dyplomowany

 

Grupa I  4-5 - latki

mgr Joanna Gadzina - nauczyciel dyplomowany, terapeuta pedagogiczny

mgr Ewa Mazurak -  nauczyciel dyplomowany, terapeuta pedagogiczny

p. Anna Kalinowska - pracownik obsługi

 
 
Grupa II  5-6 - latki

mgr Krystyna Kozik - nauczyciel kontraktowy, pedagog specjalny:edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektyalną

p. Agnieszka Zub - pracownik obsługi

 

Grupa III  6 - latki

mgr Katarzyna Śmiałek -  nauczyciel dyplomowany

mgr Agnieszka Błażejewska - nauczyciel stażysta, wczesne nauczanie języka angielskiego

p. Renata Steckowicz - pracownik obsługi

 

Grupa IV  5 - latki

mgr Iwona Nowak -  nauczyciel mianowany

mgr Anna Wieczorek - nauczyciel kontraktowy, neurologopeda

p. Ema Siemieniec - pracownik obsługi

 

Grupa V  4 - latki 

mgr Helena Prutis - nauczyciel kontraktowy, pedagog specjalny - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektyalną

p. Elżbieta Cieszkowska - pracownik obsługi

 

Grupa VI  3-4 - latki

mgr Agnieszka Cisowska - nauczyciel kontraktowy, terapeuta pedagogiczny

p. Anna Charońska - pracownik obsługi

 

Grupa VII  3 - latki

mgr Zofia Olszewska - nauczyciel dyplomowany, Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kowarach

mgr Wioleta Ignasiewicz - nauczyciel kontraktowy, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny z el. integracji sensorycznej, instruktor rekreacji ruchowej o specjalności gimnastyka korekcyjna

p. Anna Olchawa - pracownik obsługi

 

Język angielski:

p. Agnieszka Błażejewska

 

Neurologopeda:

p. Anna Wieczorek

 

Katecheza:

 

Sekretariat:

p. Ewa Murawska 

 

Główna księgowa:

 p. Iwona Kowalska 

 

Intendentka:

p. Dagmara Szcześniak

 

Obsługa kuchni: 

p. Anna Kępisty, Beata Jankowska, Małgorzata Wybraniec

 

Konserwator: 

p. Andrzej Ślusarczyk