Przedszkole Publiczne nr 1

Kadra

Dbając o najwyższe standardy w zakresie działań opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznych,

pragniemy poinformować, że w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Kowarach,

pracuje wykwalifikowana kadra pedagogicznaposiadająca odpowiednie przygotowanie pedagogiczne i metodyczne,

oferująca podopiecznym m. in. szeroki wachlarz ciekawych zabaw, zajęć muzycznych, plastycznych, ruchowych. 

 

Grono Pedagogiczne posiada wykształcenie wyższe, kierunkowe oraz specjalistyczne w zakresie:

pedagogiki, neurologopedii, oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, gimnastyki korekcyjnej,

integracji sensorycznej i nauczania języka angielskiego.

 

Dyrekcja oraz Kadra Pedagogiczna i Administracyjna

dbają o systematyczne uzupełnianie i doskonalenie warsztau pracy, 

uczestnicząc w licznych kursach, warsztatach szkoleniowych, webinarach

oraz relizując dodatkowe studia kierunkowe.

 

Kadra Przedszkola Publicznego nr 1 w Kowarach

 

Dyrektor Przedszkola 

mgr Zofia Olszewska - nauczyciel dyplomowany

 

Grupa I  6 - latki

mgr Joanna Gadzina - nauczyciel dyplomowany, terapeuta pedagogiczny

mgr Ewa Mazurak -  nauczyciel dyplomowany, terapeuta pedagogiczny

p. Anna Kalinowska - pracownik obsługi

 
 
Grupa II  5- latki

mgr Agnieszka Błażejewska - nauczyciel stażysta, wczesne nauczanie j.angielskiego

p. Agnieszka Zub - pracownik obsługi

 

Grupa III  6 - latki

mgr Anna Wieczorek - nauczyciel kontraktowy, neurologopeda

mgr Iwona Nowak -  nauczyciel mianowany

p. Ema Siemieniec - pracownik obsługi

 

Grupa IV  4-5 - latki

 

mgr Helena Prutis - nauczyciel mianowany, pedagog specjalny - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 

p. Elżbieta Cieszkowska - pracownik obsługi

  

Grupa V  4 - latki 

mgr Wioleta Ignasiewicz - nauczyciel kontraktowy, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny z el. integracji sensorycznej, instruktor rekreacji ruchowej o spec. gimnastyka korekcyjna

mgr Krystyna Kozik - nauczyciel kontraktowy, pedagog specjalny - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

Grupa VI  3-4 - latki

mgr Agnieszka Cisowska - nauczyciel kontraktowy, terapeuta pedagogiczny

p. Anna Charońska - pracownik obsługi

 

Grupa VII  3 - latki

mgr Katarzyna Śmiałek - nauczyciel dyplomowany

mgr Zofia Olszewska - nauczyciel dyplomowany, Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kowarach

p. Renata Steckowicz - pracownik obsługi

 

Język angielski:

p. Agnieszka Błażejewska

 

Neurologopeda:

p. Anna Wieczorek

 

Katecheza:

Kat. Halina Chrzanowska

 

Sekretariat:

p. Ewa Murawska 

 

Główny księgowy:

 p. Iwona Kowalska 

 

Intendentka:

p. Dagmara Szcześniak

 

Obsługa kuchni: 

p. Anna Kępisty

p. Beata Jankowska

p. Małgorzata Wybraniec

 

Konserwator: 

p. Andrzej Ślusarczyk