Przedszkole Publiczne nr 1

Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu.

 

6:00 - 8:00 

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowana rozmowa na bliskie dzieciom tematy. Zabawy samodzielne, tworzenie warunków umożliwiających swobodny rozwój, zabawy w poczuciu bezpieczeństwa. Obserwacja. Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, z trudnościami rozwojowymi o charakterze stymulującym rozwój. Planowanie przebiegu dnia i aranżowanie przestrzeni. Gromadzenie propozycji dzieci i rodziców. Zabawy integrujące grupę.

  

8:00 - 8:30

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, zabawy dydaktyczne i inne według inwencji nauczyciela. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowo – higieniczne.

 

8:30 - 9:00

Śniadanie – realizacja założeń programowych z zakresu nawyków higienicznych oraz dbałości o zdrowie.

 

9:00 -10:30

Zajęcia dydaktyczne z cała grupą i w zespołach według realizowanego programu przedszkolnego zgodnego z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych, rekreacji ruchowej stymulowanie rozwoju dzieci. Obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe. Elementy Kinezjologii Edukacyjnej.

 

10:30 -10:45

Przygotowanie do drugiego śniadania - czynności porządkowe i samoobsługowe.

 

10:45 -11:00            

Drugie śniadanie.

 

11:00 -12:45

Leżakowanie – dzieci młodsze. Odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek czytanych przez nauczyciela bądź odtwarzanych z CD.

 

11:00 -12:00

Zabawy swobodne, badawcze inspirowane przez dzieci. Organizowanie zabaw na świeżym powietrzu w szczególności ruchowych i sportowych, przyrodniczych. Organizowanie wycieczek.

Język angielski według harmonogramu

Religia według harmonogramu.

 

12:45 -13:00

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

 

13:30 -17:00

Relaksacja. Słuchanie literatury dziecięcej - baśni, wierszy. Muzyka relaksacyjna. Samodzielne zabawy wynikające z zainteresowań dzieci lub podejmowanie różnorodnych form działania przy inspiracji nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wspomagającym rozwój dziecka, dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Pobyt na świeżym powietrzu, w tym zabawy sprawnościowe. Rozchodzenie się dzieci.