Przedszkole Publiczne nr 1

58-530 Kowary ul. Sienkiewicza 9

Tel: (75) 718-25-34

       (75)718-26-24

sekretariat/dyrektor wew. 11

(7:30 - 15:30)

intendent wew. 12                 

(7:30 - 15:30)

fax wew. 13

świetlica wew. 16                   

(6:00 -7:30; 15:30 - 17:00)

 

      

Ewaluacja zewnętrzna

W imieniu własnym i Rady Pedagogicznej informuję Państwa, że zakończyła się Ewaluacja Zewnętrzna Przedszkola (ocena).

 

Ewaluacja odbywała się od 8 do 17 stycznia 2014 roku.

 

Ewaluacje przeprowadził zespól wizytatorów z Jeleniogórskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w składzie:

Helena Adamczewska i Jolanta Studniarek.

 

Badane były 3 obszary działalności przedszkola:

  1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się .
  2. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności.
  3. Respektowane są normy społeczne.

 W dniu 30.01.2014r. otrzymaliśmy Raport z Ewaluacji problemowej zatwierdzony

przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty i Wychowania we Wrocławiu.

 

Poziom spełniania wymagań przez przedszkole, w trzech badanych obszarach zdefiniowano na B.

Szczegółowy Raport będzie dostępny na platformie SEO.

 

 

Podstawa prawna:§9 ust 3 rozporządzenia MEN  z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

(Dz. U. z 2009 r. Nr 168 poz 1324 z póz.zm)