Przedszkole Publiczne nr 1

Strona główna

 

 

Dzisiaj na tablicy

Podziękowania!

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za artykuły szkolne,

zebrane w ramach akcji: "ZACZAROWANY OŁÓWEK",

zorganizowanej z inicjatywy mamy Gniewka z grupy "Wiewiórek"

Pani Marii Koniecznej.

 

 

 

  

  

 

 Szanowni Państwo.

 

Działając na podstawie § 12 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 28. 02.2018 roku w sprawie szczegółowej organizacji

publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502)

ustala się przerwy w funkcjonowaniu Przedszkola Publicznego nr 1 w Kowarach

w następujących okresach:

- 24.12.2020 r.

- 04.06.2021 r.

- od 01.08.2021 r. do 31.08.2021 r.

Prosimy o wzięcie pod uwagę powyższych terminów przy planowaniu dni wolnych.

Dziękujemy.

 

 

Ważna informacja! 

 

Ze względu na wprowadzenie stanu pandemii, 

 

uprzejmie prosimy interesantów o telefoniczny kontakt

 

z sekretariatem pod numerami:

 

- 757 182 534

 

 - 757 182 624 

 

  

 

 link do rozliczeń podatku: https://program.pity365.pl/spsm.